Oficjalny sklep internetowy YORK
Koszyk
Zamknij
Kontynuuj zakupy ZAMAWIAM
suma: 0,00 zł
Ulubione produkty
Lista ulubionych jest pusta.

Wybierz coś dla siebie z naszej aktualnej oferty lub zaloguj się, aby przywrócić dodane produkty do listy z poprzedniej sesji.

Szukaj
Wszystkie produkty
Polityka prywatności

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest YORK PL sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Bolechowie, ul. Poznańska 1, 62-005 Owińska (KRS: 0000448770, NIP: 7780044582, REGON: 630031910).

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności oraz Regulaminem sklepu internetowego YORK zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe:

 1. Użytkowników,
 2. Klientów,
 3. Odbiorców newslettera,
 4. Osób kontaktujących się z administratorem przy wykorzystaniu chatu.

Dane Użytkowników przetwarzane są w celu umożliwienia poprawnego działania strony sklep.york.pl i dostosowania oferty administratora do potrzeb Użytkownika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, gdzie przetwarzania odbywa się na podstawie wyrażonej zgody podczas akceptacji konfiguracji plików cookies zwykle podczas pierwszej wizyty na stronie. Zgoda taka jest dobrowolna i można ją wycofać w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Dane te będą przetwarzane do czasu zmiany ustawień plików cookies bądź do czasu ich usunięcia. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne.

Dane Klientów przetwarzane są w tym samych celu, w jakim przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, a dodatkowo:

 1. w celu obsługi zawartych umów sprzedaży, operacyjnej realizacji zamówień, wysyłki lub dostarczenia zamówionych towarów, obsługi zwrotów i reklamacji oraz realizacji obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji oraz rękojmi,
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży,
  2. oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z brzmieniem przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innymi przepisami rachunkowo-podatkowymi,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest zabezpieczenia interesu prawnego na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub dochodzenia roszczeń,
 3. w celu rejestracji konta Klienta (jeśli Klient zarejestruje konto) i zapewnienia funkcjonowania jego profilu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w związku z zaakceptowanym Regulaminem sklepu internetowego YORK.

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, powiększony o okres gwarancji oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń lub jeżeli to wynika z przepisów, przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych jest obowiązkowe – jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy sprzedaży; ich niepodanie uniemożliwi administratorowi dokonanie umowy sprzedaży.

Dane Odbiorców newslettera przetwarzane są w celu prowadzenia marketingu za pośrednictwem drogi elektronicznej (Newsletter), gdzie przetwarzania odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) podczas zapisania się do subskrypcji, zgoda taka jest dobrowolna i można ją wycofać w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Dane Odbiorców newslettera będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania newslettera.

Dane Osób kontaktujących się z administratorem przy wykorzystaniu chatu przetwarzane są w celu udzielenia tym osobom odpowiedzi na zadane pytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, polegającego na odpowiadaniu na kierowane zapytania oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami. Dane będą przetwarzane przez czas udzielenia odpowiedzi na kierowane zapytania powiększony o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymania odpowiedzi od administratora.

Przekazanie danych

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim m.in. uczestniczącym w procesie realizacji umowy sprzedaży, w celu prawidłowego ich wykonania, np. Poczcie Polskiej, przewoźnikom, firmom logistycznym, firmom obsługującym transakcje płatnicze, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, świadczącym usługi kolokacji serwerów, kancelariom prawnym, organom publicznym, o ile jest to regulowane przepisami prawa.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizacji Twoich praw uzyskasz wysyłając e-mail na adres: rodo@york.pl

Informacja o cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe, które strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w chwili, gdy ten ją przegląda. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Twoich potrzeb, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, gdzie przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody podczas akceptacji konfiguracji plików cookie, zwykle podczas pierwszej wizyty na stronie, zgoda ta jest dobrowolna i można ją wycofać w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Na stronie sklep.york.pl wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

 • niezbędne – te pliki są niezbędne do działania naszej strony internetowej, dlatego też nie możesz ich wyłączyć,
 • funkcjonalne - te pliki umożliwiają Ci korzystanie z pozostałych funkcji strony internetowej (innych niż niezbędne do jej działania). Ich włączenie da Ci dostęp do pełnej funkcjonalności strony,
 • analityczne - te pliki pozwalają nam na dokonanie analiz dotyczących naszego sklepu internetowego, co może przyczynić się do jego lepszego funkcjonowania i dostosowania do potrzeb Użytkowników,
 • analityczne dostawcy oprogramowania - te pliki wykorzystywane są przez dostawcę oprogramowania, w ramach którego działa nasz sklep; nie są one łączone z innymi danymi wprowadzanymi przez Ciebie w sklepie, celem zbierania tych plików jest dokonywanie analiz, które przyczynią się do rozwoju oprogramowania, więcej na ten temat przeczytasz w Polityce plików cookies Shoper,
 • marketing - dzięki tym plikom możemy prowadzić działania marketingowe.

Zasadniczo okres przetwarzania danych zawartych w plikach cookies wynika z żywotności poszczególnych plików, które można podzielić na:

 • sesyjne – to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 • stałe – to pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika.

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązane to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyło adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jego posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji strony może okazać się niemożliwe. Jeśli chcesz wyłączyć przesyłanie informacji możesz skorzystać z bezpłatnego Dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics.

Operator strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Wszelkie zmiany zapisów Polityki prywatności będą ogłaszane poprzez zmianę niniejszego tekstu.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych, m.in.:

 1. stosuje wewnętrzną dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych;
 2. realizuje szkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych;
 3. stosuje pisemne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami zewnętrznymi przetwarzającymi dane osobowe
 4. dokonuje regularnych audytów i testów skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Ponadto dane osobowe są przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. Dotyczy to procesu składania zamówienia oraz logowania klienta. Administrator stosuje system kodowania SSL (SecureSocketLayer).

Holder do góry
Szablon Shoper Modern 3.0™ od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium